See other templatesSee other templates
Menu
Ви тут: МетодикаМетодична роботаМетодична робота 2015-2016 н.р.

Методична робота 2015-2016 н.р.

Методична робота

Враховуючи сучасні тенденції освітньої галузі, новий Закон України про освіту,вимоги нового Державного стандарту освіти, програму обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», педагогічний колектив КЗ «НСЗШ №9» розпочинає роботу в  2015-2016 Н.Р.  над новою науково-методичною проблемою «Новітні інформаційно-педагогічні технології  як умова створення розвитку і самореалізації особистості в демократичному суспільстві».

У рамках роботи над темою складено перспективний план роботи, розрахований на 5 років.

У 2014-2015 н.р. педколектив  школи  працював  над реалізацією V (підсумкового) етапу роботи над науково-методичною проблемою, маючи в пріоритеті такі завдання:

- реалізація вимог і завдань нового Державного стандарту освіти;

- впровадження кращого педагогічного досвіду;

- створення й поповнення банку методичних наробок учителів закладу;

- застосування сучасних освітніх технологій, спрямованих на становлення й розвиток інноваційної особистості.

У 2015-2016 н.р. педколектив працюватиме над реалізацією І (діагностичною) етапу роботи над науково-методичною проблемою, визначивши основні завдання на початковому етапі:

- виявлення рівня обізнаності педагогічного колективу з даної теми;

- складання плану реалізації теми;

- створення  банку психолого – педагогічних діагностик;

- визначення напрямків роботи у рамках теми;

- формування позитивної мотивації педагогів до реалізації нової мети навчання та виховання;

- реалізація вимог і завдань нового Державного стандарту освіти;

-  поповнення банку методичних наробок учителів закладу;

- використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів;

- розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників   у процесі роботи над проектом.

   2014 - 2015 навчальний рік стане п'ятим, підсумковим, етапом роботи над обласним науково-методичним проектом "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості". За чотири минулі роки накопичено велику кількість наукової інформації, педагогічних стратегій і технологій, склався творчий педагогічний досвід, здатний суттєво змінити навчально-виховний процес, наблизити його до вимог життя та нових тенденцій розвитку українського суспільства.  

    Пріоритетним на даному етапі станеі дослідження, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду з питань створення креативного освітнього середовища та впровадження освітніх технологій, спрямованих на становлення й розвиток інноваційної особистості.

     У 2014-2015 н.р. педагогічний колектив школи спрямовуватиме свою діяльність на вирішення основних завдань:

 • реалізація вимог і завдань нового Державного стандарту освіти;
 • впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних методів навчання;

 • пошук і відбір науково-методичної інформації для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів;

 • підвищення рівня мотивації вчителів і учнів до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю і самовдосконалення; 

 • розробка та апробація в практиці навчально-виховного процесу нестандартних прийомів активізації діяльності учнів;

 • створення картотеки кращого педагогічного досвіду; 
 • впровадження в навчально-виховний процес складових патріотичного виховання.

Основною організаційною формою в системі методичної роботи в школі є методична рада - дорадчий орган педагогічного колективу, який планує та організовує всю методичну роботу в закладі, виробляє пропозиції щодо змісту роботи з вчителямина наступний рік і на перспективу. У школі забезпечена оптимальна структура методичної роботи, коли враховуються запити і потреби педагогів, рівень їхнього професіоналізму. Головне завдання методичної ради школи - надати реальну, суттєву допомогу всім членам педагогічного колективу. З метою поліпшення навчально-виховного процесу основна увага зосереджується на двох основних напрямках діяльності:
- робота над єдиною науково-методичною проблемою;
- удосконалення внутрішньошкільної методичної роботи, цілеспрямоване моделюванняперспективного педагогічного досвіду, побудова науково-методичної роботи на діагностичній основі.
   Показником ефективності методичної роботи є задоволення, яке отримують учителі від своєї праці, створення в педагогічному колективі творчої атмосфери, позитивного морально-психологічного клімату. План роботи методичної ради сладається на один рік і спрямовується на підвищення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовкивчителів, їхнього загальнокультурного рівня.
  Методична рада школи сприяє пошуку та використанню у навчально-виховному процесісучасних методів і прийомів навчання й виховання, самоосвітній діяльності педагогів.

 

Методичне об’єднання

Тема, над якою працює методичне об’єднання

 1.  

Вчителів математики й інформатики

 Традиційні та інноваційні підходи у формуванні креативної інтелектуальної особистості на уроках математики і інформатики

 1.  

Вчителів іноземної мови

 Вдосконалення форм і методів навчання, що сприяють підвищенню інтересу учнів до вивчення іноземної мови

 1.  

Вчителів української мови і літератури

 Традиційні та інноваційні підходи у формуванні креативної інтелектуальної особистості на  уроках української мови і літератури

 1.  

Вчителів російської мови і світової літератури

Формування мовленнєвих компетенцій учнів у форматі сучасної освіти

 1.  

Вчителів географії, біології, хімії, фізики

Формування ефективності викладання природничих наук в контексті розвитку інноваційної особистості

 1.  

Вчителів історії

Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності на уроках суспільних дисциплін

 1.  

Вчителів праці, малювання, музики

Використання національних традицій на уроках праці, малювання, музики

 1.  

Вчителів фізкультури

Формування здорового образу життя

 1.  

Вчителів початкових класів

Творче спрямування діяльності вчителів на всебічний розвиток юної особистості, використання потенційних творчих можливостей учнів

 

 

 Графік проведення відкритих уроків  учителями

КЗ «НСЗШ №9», які атестуються у 2014 році

п/п

ПІБ

Тема уроку

Клас

Дата

1

Бондарева Г.О.

Створення фанфіка за романом Валер’яна Підмогильного «Місто»

11-Б

18.11.13

2

Фролова Н.В.

Ірраціональні рівняння

10-А

09.12.13

3

Смоляр Н.М.

Слова ввічливості

2-Б

10.12.13

4

Кріль С.С.

Причини деградації особистості Скруджа в оповіданні Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»

6-В

10.12.13

5

Гаращенко Т.Г.

Кружок «Виготовлення новорічних прикрас»

 

13.12.13

6

Худобець Т.П.

Річки України

8-А

17.01.14

7

Биков Ю.Л.

Баскетбол. Передача м’яча

6-Б

23.01.14

8

Виноходов А.А.

Побудова рекурентних алгоритмів

10-А

05.02.14

9

Костюченко В.І.

Мотив жіночої долі у творчості Тараса Шевченко

9-А

07.02.14

10

Савенкова О.Е.

Сучасна клітинна теорія

10-А

19.02.14

11

Міщенко С.В.

Мистецтво Середньовіччя

7-В

04.03.14

 

Go to top