See other templatesSee other templates
Menu

Мета

                 Мета даного веб - квесту : 

*ознайомитись з поняттями  «факторіал,перестановка, розміщення, комбінація», з основними формулами і правилами комбінаторики;

* навчитися обробляти статистичні дані та будувати гістограму та полігон частот;

*переглянути сторінки історії виникнення даних математичних понять і згадати імена відомих математиків, які зробили великий внесок в історію виникнення даної науки, як окремого розділу математики;
*розширити кругозір з даної теми;

*формувати навички створення презентацій, вміння працювати в команді, користуватись Інтернетом для пошуку та обробки інформації, розвивати вміння самостійно працювати, раціонально розподіляти свій час.

Меню

Menu

Карта сайта

Menu
Go to top