See other templatesSee other templates
Menu

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання робіт учасників веб-квесту

Вид роботи

Критерії

Бали

Збір матеріалу

•  Завдання зрозуміли правильно

•  Матеріали дібрали відповідно до теми

•  Матеріали структурували логічно

 10

•  Завдання зрозуміли не повністю

•  Матеріали, що зібрали, частково відповідають темі, містять   багато зайвого

•  Логіку викладу матеріалу порушили

 5

•  Матеріали, що зібрали, не відповідають темі

•  Тему не розкрито

•  Логіку викладу матеріалу не відобразили

 0

Робота в групі

•  Роботу в групі спланували

•  Ролі між учасниками групи розподілили

•  Самостійність та оригінальність під час роботи проявили

 10

•  Роботу в групі спланували частково

•  Ролі між учасниками групи розподілили нерівномірно

•  Роботу виконали шляхом компіляції

•  Роботу в групі не спланували

•  За роботу групи відповідало лише кілька учасників

•  Роботу не виконали самостійно

 Оформлення роботи

•  Роботу оформили без орфографічних, пунктуаційних, лексичних і граматичних помилок

10 

• У роботі припустилися негрубих граматичних і стилістичних помилок

• У роботі припустилися грубих орфографічних, пунктуаційних, граматичних і стилістичних помилок

      Захист

      роботи

 • Виступ продумали логічно

• Основні тези виступу аргументували

•  Матеріал дослідили на високому рівні

•  Культури мовлення дотрималися, продемонстрували багатий

    лексичний запас

•  Уміння зацікавити й утримати увагу аудиторії проявили

•  Вичерпні відповіді на запитання дали

•  Регламенту дотрималися

 10

•  Логіку виступу порушили

•  Тези виступу не аргументували

•  Матеріал дослідили недостатньо Уміння зацікавити й утримати увагу аудиторії проявили          частково

•  Культури мовлення дотрималися частково, продемонстрували небагатий лексичний запас

•  Вичерпні відповіді на запитання дали частково

•  Регламент незначно порушили

 •  Не виклали результатів дослідження

•  Логіку виступу не проявили

•  Матеріал не дослідили

•  На запитання не відповіли

•  Перед аудиторією проявили розгубленість

•   Культури мовлення не дотрималися, продемонстрували бідний лексичний запас

•   Регламенту не дотрималися

Меню

Menu

Карта сайта

Menu
Go to top