See other templatesSee other templates
Menu

Проект «Дім моєї мрії»

МЕТОДИЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

«Дім моєї мрії»

№ з/п

Основні засади діяльності

Короткий зміст основних засад діяльності

11

Загальні положення

Проект створюється в рамках  інноваційного освітнього проекту «STEM на Дніпрі – за ради майбутнього країни»на базі  Нікопольського професійного ліцею за участю КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №9».

2

Актуальність

У період розвитку виробництва , будівництва  виникає потреба у кваліфікованих робітниках, компетентних із питань раціонального використання природних ресурсів, відновлювальних джерел енергії, застосування новітніх ресурсозаощаджувальних технологій, високотехнологічних методів будівництва тощо.

    Сьогодні майбутньому кваліфікованому робітнику потрібне інженерне мислення , серйозне ставлення до навчання та обраної професії. Тому ми ставимо перед собою завдання - навчання та виховання кваліфікованого творчо мислячого  робітника, який володіє передовими будівельними, електротехнічними та енергозберігаючими технологіями та вміло їх використовує.               Будівництво є яскравим прикладом антропогенної діяльності  , що негативно впливає на окремі компоненти навколишнього середовища та його збереження.

3

значущість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальна

Полягає  у подоланні протиріччя між об’єктивно існуючими вимогами держави до рівня фахової підготовки  кваліфікованих робітників професії будівельної галузі  та реальним рівнем володіння учнями технологіями та енергоефективними компетентностями,зменшення витрат енергії та зниженні негативного впливу її споживання на довкілля.

 

практична

 

Даний проект та методичні доробки, що супроводжують його реалізацію, може бути використаними як основа системної роботи викладачів спецтехнології та вчителів природознавчих предметів загальної освіти з формування технологічних та енергоефективних компетенції учнів та майбутніх кваліфікованих робітників. Також його можна використати під час написання науково-дослідницьких робіт із фізики, екології при МАН України.

4

Предмети, що інтегруються

Матеріалознавство, фізика, спецтехнологія, електротехніка, хімія, охорона праці, екологія,креслення, інформаційні технології, трудове навчання, математика, основи будівництва,економіка.

5

 

Мета проекту

Оволодіння учнями методикою загального будівництва, енерго- ефективними технологіями, ландшафтного дизайну, 3 – D моделювання, обробка та систематизації інформації та трансформація її у власний інтелектуальний продукт.

6

Завдання проекту

  1. Підбір та опрацювання інформації з тематики проекту
  2. Вивчення    технологій будівництва із застосуванням енергозберігаючих матеріалів
  3. Вибір  високопродуктивних і екологічно безпечних      будівельних матеріалів та побутових приладів

Розрахунок ефективного енергоспоживання будівлі.

4.Вивчення економічних  чинників у виборі матеріалів та   енерговитратних приладів  .

5.Опрацювання різноманітних джерел інформації у рамках проекту

6.Професійне зростання учнів через творчий пошук

7.Відпрацювання навичок презентації власного інтелектуального продукту.

7

Учасники проекту

Учні І курсу НПЛ за професією « Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник» та учні 10 класу КЗ «Нікопольська СЗШ №9».

8

Термін проекту

2018-2019н.р.

9

Структура проекту

І етап – організаційний

1.1.Ознайомлення з  метою та завданнями проекту;

1.2. Обговорення основних напрямків роботи

1.3 Розподіл обов’язків між членами групи.

1.4. Планування роботи.

ІІ етап – пошукова робота

2.1. Вивчення технологій будівництва

2.2  Вибір будівельних матеріалів

2.3 Вивчення енергоефективних технологій та обладнання

2.4 Проведення розрахунків

2.5 Обговорення та вибір оптимальних варіантів

2.2. Визначення джерела надходження тепла

в будинок.

Продукт ІІ етапу:

Оптимальний варіант створення моделі, вибору  матеріалів, електрообладнання, варіантів енерго- та теплозбереження.

ІІІ етап  - розробка технічної документації

3.1  Виконання будівельних креслень

3.2  Виконання  3D- моделі будівлі

3.3  Виконання принципової електричної схеми

3.4  Виконання аналізу енергоспоживання різного класу побутових приладів

3.5  Розробка розділу « Охорона навколишнього середовища»

ПродуктІІІ етапу:

Технічна документація на будівництво будівлі.

ІV етап –Створення макету будинку

4.1 «Будівництво» макету

4.2 Виконання оздоблювальних робіт

4.3Прокладання електропроводки, встановлення фотоелементу та сонячних батарей

4.4Створення ландшафтного дизайну

4.5Створення програми будівельного калькулятора

4.6 Складання кошторису будівництва

Продукт ІVетапу:

- макет будинку

- розрахунки енергоефективності освітлення та енерго- та теплозбереження;

- теплотехнічний розрахунок та підбір будівельних матеріалів

Vетап  - презентація «Дім моєї мрії»

5.1 Підготовка презентаційних матеріалів

5.2Підготовка учасників  презентації

Продукт Vетапу:

Захист проекту.

 

10

Форма продукту проектної діяльності

Проект «Дім моєї мрії» ( макет будівлі, технічна документація , економічні розрахунки,діюча схема електропостачання,3D-модель)

11

 

Керівництво проектом

Корж О.Ф.- викладач фізики НПЛ, Буглакова Л.В. – викладач предметів будівельного напрямку, Костюченко В.І. – заступник директора  КЗ «Нікопольська СЗШ №9», СтриценковаО.В. – учитель фізики  КЗ «Нікопольська СЗШ №9».

12

Відзначення учасників проекту

Свідоцтва  учасників проекту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top